Eksport

Scanax Trading retter fokus på virksomhedens nuværende eksportaktiviteter eller eksportparathed. Opgaverne kan bl.a. omfatte planlægning af nye tiltag med tilhørende analyse, implementering og opfølgning med det formål at sikre det rette afsæt og optimale udbytte af virksomhedens formåen og ressourcer. Det kan også være analyse og bedømmelse af eksisterende eksportaktiviteter.

Scanax Trading kan f.eks. tilbyde følgende serviceydelser:

 • Test af virksomhedens eksportberedskab
  • analyse af produkt og produktion
  • gennemgang af indkøb og logistik
  • belyse salgs- og servicefunktion
  • kortlægge kommunikation og markedsføring
  • analyse af kapitalbehov og risikovillighed

 • Vurdering af eksportmarked
  • gennemføre markedsundersøgelse
  • udføre pris- og produktanalyse 
  • identificere og analyse af væsentlige konkurrenter
  • kortlægge, analysere de rette distributionskanaler
  • give indsigt og kendskab til den lokale forretningskultur

 • Aktiv handling - hele vejen igennem
  • fungere som sparringspartner og forlængede arm
  • være tovholder ved eksportaktiviteter
  • udarbejde handlingsplan (koncept) for eksportindsatsen
  • behjælpelig ved udvælgelse af det rette eksportmarked
  • undersøge, vurdere og udvælge distributører (netværk)
  • gennemføre kontraktforhandlinger med distributører
  • forberede og deltage i internationale messer
  • generere kontakter og etablere kontaktnetværk
  • deltage i udenlandske salgsmøder, herunder opfølgning
  • udarbejde målrettet salgs- og markedsføringsmateriale (præsentationsmateriale)