Indkøb

 

Scanax Trading retter fokus på virksomhedens indkøbsfunktion. Opgaverne er bl.a., at forbedre de økonomiske nøgletal i form af reducerede omkostninger, sikre kvalitetskravene, udbygge leveringssikkerheden, effektivisere lagerstyringen og logistikken samt optimere kontraktvilkårene.

Scanax Trading kan f.eks. tilbyde følgende serviceydelser:

 • Vurdering af virksomhedens indkøbsfunktion
  • analysere virksomhedens indkøbspolitik
  • vurdere eksisterende indkøbsaftaler og leverandører
  • identificere produktspecifikationer og kvalitetskrav
  • analyse af forsyningssikkerheden for leverancer
  • gennemgå virksomhedens lagerstyring, logistik og outsourcing

 • Aktiv handling - hele vejen igennem
  • fungere som sparringspartner og forlængede arm
  • være tovholder ved indkøbsaktiviteter
  • udarbejde handlingsplan for en åben og aktiv indkøbspolitik
  • behjælpelig med udarbejdelse af relevant udbudsmateriale
  • undersøge, vurdere og udvælge de rette leverandører (netværk)
  • forhandle pris- og samarbejdsaftaler med leverandører
  • tilrettelægge tekniske kurser evt. i samarbejde med leverandører