Ledelse / management

På ledelsesniveau tilbyder Scanax Trading bl.a. virksomheden at være sparringspartner og forlængede arm (guide), fungere som midlertidig "ledelse", løse opgaver med organisationsudvikling og integration i forbindelse virksomhedsovertagelse.

Scanax Trading kan f.eks. tilbyde følgende serviceydelser:

 • Analyse af virksomhedens situation
  • gennemgang af virksomhedens organisation

 • Aktiv handling - hele vejen igennem
  • fungere som virksomhedens sparringspartner og forlængede arm
  • være tovholder ved organisationstilpasning og udvikling
  • behjælpelig med at udarbejde forretningsplaner
  • agere midlertidig "ledelse" for en periode
  • arbejde med organisationsudvikling og strukturelle opgaver
  • medvirke ved rekruttering af medarbejdere