Salgs- og markedsføring
Scanax Trading retter fokus på virksomhedens salg- og markedsføringsindsats. Opgaven kan bl.a. omfatte en analyse og bedømmelse af igangværende salgs- og markedsføringsaktiviteter samt planlægning, analyse, implementering og opfølgning af nye tiltag. Målet er at sikre målrettet kommunikation og optimal salgsudbytte i et marked præget af intens konkurrence.

Scanax Trading kan f.eks. tilbyde følgende serviceydelser:

 • Vurdering af virksomhedens salgs- og markedsføringsindsats
  • analyse af eksisterende salgsfunktion
  • vurdere koncept og evne til konceptudvikling
  • belyse servicefunktion, herunder teknisk service og kundepleje
  • kortlægge kommunikation og markedsføring
  • analyse af kapitalbehov og risikovillighed

 • Vurdering af marked
  • gennemføre markedsundersøgelser 
  • udføre pris- og produktanalyse
  • identificere og analyse af væsentlige konkurrenter
  • kortlægge, analysere og vælge de rette distributører
  • give indsigt og kendskab til købsadfærden på området

 • Aktiv handling - hele vejen igennem
  • fungere som sparringspartner og forlængede arm
  • være tovholder ved salgs- og markedsføringsaktiviteter
  • bidrage til løbende konceptudvikling
  • udarbejde handlingsplan for aktiv salgs- og markedsføringsindsats
  • behjælpelig ved udvælgelse af relevante markedssegmenter
  • undersøge, vurdere og udvælge distributører (netværk)
  • gennemføre kontraktforhandlinger med udvalgte distributører
  • forberede og deltage i indenlandske, som internationale messer
  • generere kontakter og etablere kontaktnetværk
  • deltage i salgsmøder, herunder opfølgning
  • udarbejde målrettet salgs- og markedsføringsmateriale (præsentationsmateriale)

Scanax Trading · Hedevigsvej 44 · DK-9330 Dronninglund
Telefon: 9884 3183 · Telefax: 9884 3404 · E-mail: j.axen@mail.dk · Internet: www.scanaxtrading.dk